Vietsub em nhân viên tuổi teen và sự trả ơn sung sướng

    Zoom +

Vì để trả ơn sự giúp đỡ của sếp mình trong thời gian làm việc, Machiko Ono chấp nhận nghe theo sự giới thiệu của sếp để đến gặp sếp tổng của anh ta. Tại đây cô được yêu cầu mặc một bộ hầu gái và làm theo các yêu cầu sở thích biến thái của lão già sếp tổng này...